zasady

Etyka w działaniu

Etyka w działaniu

Zasady, normy etyki...

...to coś co cenimy w swoim życiu zawodowym.

Obszar w którym funkcjonujemy, tj. negocjacje, mediacje, coaching, et cetera, to obszary w którym są one szczególnie istotne.

Subscribe to RSS - zasady