Zasady Negocjacji

skuteczne zasady

Kodeks negocjatora:

 1. Uprawnienia Negocjator działa zgodnie ze swoimi uprawnieniami, w których jednoznacznie określono tak jego obligatoryjne zadania, jak i zakres swobody działania.
 2. Sprawozdawczość Negocjator składa rzetelne sprawozdanie z wnioskami zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu negocjacji.
 3. Kompetencje Negocjator – profesjonalista dba o ciągłe rozszerzanie i pogłębianie swojej wiedzy.
 4. Analiza środowiska Negocjator wszechstronnie i dokładnie rozpoznaje zarówno środowisko, w którym będzie toczyć rokowania, jak również partnerów rokowań.
 5. Wywiad Obowiązkiem negocjatora jest prawidłowe rozpoznanie rzeczywistego położenia strony, z którą rokuje. Musi też poznać grożące mu ryzyko, które należy zneutralizować lub przed którym trzeba zabezpieczyć się w toku negocjacji.
 6. Pewność Negocjator zna dokładnie cel negocjacji, zna zakres swoich uprawnień oraz jest przekonany o skuteczności prezentowanego przez siebie stanowiska.
 7. Proces pod kontrolą Negocjator dąży do przejmowania inicjatywy negocjacyjnej zarówno w dyskusji, jak i w trakcie pisemnego formułowania uzgodnień odzwierciedlających wyniki negocjacji: negocjator dobiera najbardziej skuteczne formy negocjacji (spotkania oficjalne, spotkania „poza protokołem”, rozmowy w cztery oczy itp.).
 8. Procedura
  Negocjator dba o odpowiednie ustalenie kolejności omawiania poszczególnych tematów negocjacji.
 9. Stabilność Negocjator przestrzega zasady dobrego wychowania oraz uprzejmości, zachowując w każdej sytuacji zimną krew oraz zdolność obserwacji i analizy przedmiotu negocjacji.
 10. Prawda negocjacyjna Negocjator świadomie nie mija się z prawdą. Posługuje się argumentami (rzeczowymi, liczbowymi, emocjonalnymi itd.) najbardziej dostosowanymi do tematyki oraz mentalności swojego partnera negocjacji.
 11. Zespół negocjacyjny Negocjator dba o stworzenie zespołu negocjacyjnego, składającego się z aktywnych osób o wysokim stopniu przygotowania profesjonalnego, w tym zawsze prawnika. Negocjator kieruje pracą zespołu negocjacyjnego. 

Dariusz Smoliński i Zespół DSM