Windykacja należności

skuteczny spokój
Płynność finansowa oraz dobry kontakt z partnerami biznesowymi to sprawy kluczowa dla każdej firmy. Czy można je zrealizować jednocześnie? Dzięki współpracy z zaufanym gronem partnerów, jesteśmy w stanie zaspokoić potrzebę naszych Klientów terminowego napływu należności w warunkach umożliwiających dalszą współpracę. Oferujemy pomoc w działaniach związanych z odzyskiwaniem należności przeterminowanych. W zakres naszych usług wchodzą:
  • przygotowanie i wysyłka wezwań do zapłaty,
  • negocjacje, mediacje ugód z dłużnikami,
  • nadzór nad realizacją zawartych ugód.
  • przygotowanie dokumentacji procesowej,
  • współpraca z komornikami,
  • weryfikacja sytuacji majątkowej dłużnika,
  • udział w czynnościach egzekucyjnych,

Ponadto dzięki posiadanym narzędziom informatycznym umożliwiamy naszym Klientom:

  • bieżącą kontrolę aktualnego stanu toczących się postępowań egzekucyjnych,
  • generowanie w dowolnym momencie raportów dla wszystkich prowadzonych spraw windykacyjnych,
  • bieżącą kwalifikację w koszty uzyskania przychodów spraw nie możliwych do ściągnięcia.

Kluczową sprawą, oczywiście poza skutecznością działania, jest umiejętność zapewnienia stronom odpowiednich warunków do rozmów. Naszym celem jest uzyskanie rozwiązań, które umożliwią im dalszą współpracę. Dzięki zastosowaniu rozwiązań z obszaru mediacji, negocjacji czy psychologii, jest to wartość zdecydowanie możliwa do osiągnięcia.

Dariusz Smoliński i Zespół DSM