Prawo

doradztwo i konsultacje

Usługi Prawne

Zarówno naszym dotychczasowym jak i nowym klientom zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa gospodarczego, administracyjnego oraz cywilnego. W ramach świadczonych usług zapewniamy:

 • przygotowywanie pism procesowych, poza procesowych i cywilno prawnych (pozwy, pisma w toku postępowania sądowego, wnioski, skargi, sprzeciwy, apelacje),
 • pomoc prawną w procesie odzyskiwania należności, a w tym przygotowujemy: pozwy o zapłatę, wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych, wnioski o wyznaczenie pełnomocnika procesowego z urzędu, zażalenia na postanowienie sądu, pisma procesowe w postępowaniu nakazowym i upominawczym, wnioski do komornika, skargi na czynności komornika, wnioski o wyjawienie majątku dłużnika,
 • przygotowujemy wszelkie pisma urzędowe, podania, pisma do centralnych i naczelnych organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów i organizacji,
 • konsultowanie i opracowanie typowych i nietypowych umów funkcjonujących w krajowym obrocie gospodarczym,
 • reprezentację klientów w negocjacjach warunków umów i zasad współpracy pomiędzy partnerami handlowymi,
 • przygotowanie i przeprowadzanie kompleksowych procesów związane z zakładaniem, przekształcaniem i rejestracją spółek prawa handlowego, ich likwidacją oraz upadłością,
 • porady prawne w innych sprawach opartych na zagadnieniach prawa gospodarczego i cywilnego.

Organizacja Firmy

Współpracując z fachowcami z różnych dziedzin życia gospodarczego, opracowujemy na potrzeby naszym klientów:

 • instrukcje w zakresie obrotu i archiwizacji dokumentów,
 • struktury organizacyjne i zakresy obowiązków,
 • regulaminy pracy i wynagrodzeń oraz inne wymagane regulacje wewnętrzne.
 • analizy i konsultacje z zakresu zarządzania i organizacji.
 • analizy oraz konsultacji dotyczące kultury organizacyjnej oraz możliwych udoskonaleń.

Jesteśmy gotowi pomóc Państwu również w procesie wdrożenia systemów jakości ISO.

Dariusz Smoliński i Zespół DSM